KMK všestrannost - Pardubice


Pardubice, 14. 04. 2016, prestiž *

Soutěže

# starty obtížnost popis
1 12 ZK KMK 4-letí - ZK
2 10 ZL KMK 5-letí - ZL
3 5 L KMK 6-letí - L