jak to funguje?

Celý systém je založen na odzkoušeném algoritmu z úspěšných serverů Parkur Index a Dressage Index

Každý jednotlivý výsledek ve všestrannosti je ohodnocen určitým počtem bodů v závislosti na obtížnosti a kvalitě výkonu všech zúčastněných. Pro jednotlivého jezdce (to samé platí úplně stejně pro jezdeckou stáj, nebo koně) je vypočítán průměr nejlepších deseti výkonů za dva roky, bez ohledu na obtížnost. Toto číslo je nakonec upraveno logaritmickou funkcí x(y)=0.5+(0.25*ln(x)), která mírně prospívá aktivnějším a ubírá těm, kteří mají startů méně.

Hodnocení jednotlivých výkonů je stanoveno po důkladném prozkoumání datové množiny vytrvalostního sportu tak, aby bylo co možná nejvíce spravedlivé pro celou škálu aktivních soutežících

Projekt je zároveň zastaven v určité vývojové fázi a jeho další postup záleží na obecné diskuzi, která by mu měla pomoci dospět.

Výsledek jednotlivého závodu se rovná hodnotě obtížnosti mínus množství získaných trestných bodů upravené tímto vzorcem:
odpočet = 1.5*(trestné body)-25

Bod zlomu nastává při tresných bodech rovnajících se 50. Všechny hodnoty nižší jsou tedy polepšeny strmější přímkou a vyšší zase o to více zhoršeny. Hodnota trestných bodů menší než 16.67 je odměněna plusovými body.

Číselné hodnoty jednotlivých obtížností jsou následující:

Obtížnost Body
ZK200
Z400
ZL600
L800
S1000
ST1200
T1400
TT1600