Ing.V.Sembdner (MI111)

Aktivita

   datum    místo popis pozice
2004-09-18 Rudná pod Pradědem I. RUDENSKEHO MILITARY HR